TảI GO88 SERIES: Jiu Health British mùa này chỉ ở Huang Qian 55 phút. Real Madrid tức giận về điều này

Serie Radio: Jiu Health British chỉ chơi trong 55 phút ở Huang Qian mùa này. Real Madrid đã tức giận Kucasino ca Cuoc Angry Live ngày 5 tháng 10 Cho Villarreal của Real Madrid thuê trong mùa này.Anh chỉ có 55 phút xuất hiện cho đến nay, và Real Madrid tức giận về điều đó.Trong cuộc thi của Villarrea mùa này, Jiu Health Care Britain đã chơi tổng cộng 5 lần thay thế trong tổng số 55 phút. Real Madrid rất không hài lòng về tình huống này.Real Madrid tin rằng Jiu Health British nên có thêm thời gian và mùa hè này, hơn 25 đội muốn thuê chăm sóc sức khỏe lâu dài.Bao gồm AC Milan, Bayern Munich và Ajax, nhưng Real Madrid cuối cùng đã chọn Billyreal.Nhưng tình hình ngày nay không phải là những gì Real Madrid mong đợi, nhưng Real Madrid đã không giao tiếp với Billyreal.Họ sẽ kiên nhẫn, hy vọng rằng chăm sóc sức khỏe lâu dài sẽ có nhiều thời gian xuất hiện hơn trong tương lai.(Paul)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *